Mirc Ip Clone Koruması

Clone şeklinde giren IP adresleriyle hepimizin başı beladadır eminim, özellikle Türk IP'leri ile yapılan clone saldırıları büyük etki yaratabiliyor. Fakat herzaman dediğimiz gibi, hiçbir saldırı açıksız değildir.

Bu koruma sayesinde aynı ip adresinden giren 3. nicke ceza uygulaması yapar, böylece o ana kadar giren aynı IP'deki bütün herkes sunucudan atılır. Kod sürekli kullanım için uygun değil benim düşüncem, çünkü 3 nick ile giren olabilir. İnternet cafelerde giriş olabilir, bundan dolayı bu kodu saldırı anlarında kullanmanız kullanıcı kaybını %70 indirecektir.

Mirc hazır kodu : ( Mirc hazır kodları nasıl eklenir !)on @*:JOIN:#:{
if ($ial == $false) .ial on
if ($chan(#).ial == $false) { who # | return }
var %total = $ialchan($wildsite,#,0)
if (%total> 3) {
var %i = 0
while (%i <%total) { inc %i var %nick = $ialchan($wildsite,#,%i).nick var %all.nicks = $addtok(%all.nicks,%nick,32) if (%nick !== $me) { .raw -q mode $chan +b $mask($fulladdress,2) .raw kick $chan %nick 4 # Clone Yasak ( $+ %total Kullanıcı) %bans .unset %nick } } } } }

0 yorum:

Yorum Gönder